··· Välkommen ··· Velkommen ··· Welcome ··· Accueil ··· Willkommen ··· Benvenuto ···

RÄTTSLIGT MEDDELANDE / SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

 Skydd av Personuppgifter.


Enligt spansk lag 15/1999, den 13 December för skydd av personuppgifter, informeras användaren att personuppgifter som lämnas genom denna webbplats kommer att behandlas i enlighet med Spansk lag 15/1999 . De uppgifter som lämnas kommer att bli en del av en fil som är står under VIATGES AIDA ansvar och vars behandling syftar till att hantera kommuikationer samt att besvara frågor av användarens inlämnande uppgifter .
Viatges Aida lägger stor vikt pa att skydda användarens integritet och personliga uppgifter.
Med hjälp av kontaktformuläret eller användningen av vår e-post samtycker användaren och kommer uttryckligen överens om behandling av uppgifter på det sätt som anges ovan , samt godtar erhallningen av kommersiell information av intresse om våra produkter och tjänster.
Användaren får utöva sin rätt till tillgång- rättelse-, annullering- eller motsägelse av sina personuppgifter genom att skriva till VIATGES AIDA , Costa Carbonell 16, 1º-3º, 17310 Lloret de Mar eller via e-post till info@viatgesaida.cat och bifoga kopia på din legitimation.


Rättsligt meddelande

VIATGES AIDA , ägare och förvaltare av webbplatsen, i enlighet med bestämmelserna i artikel 10 i lag 34/2002, den 11 juli, om informationssamhällets tjänster och e-handel, blir tillgängliga för användare med följande information :
VIATGES AIDA befinner sig på Costa Carbonell nr. 16, 1º-3, 17310 i Lloret de Mar, inskriven i Handelsbolags registret i Girona, 577-111-GI-11313, Inscrip.1ª., med organisationsnummer; B-17371444.
För frågor eller klagomål angående dessa sidor eller information av produkter och tjänster, kan användaren gå till följande adress:

VIATGES AIDA
17310 Loret de Mar
Tel.0034 972349092
e-post: info@viatgesaida.cat

 

Användning av vår webbplats innebär godkännande av följande villkor:
Godta VIATGES AIDA målsättning att ge sina kunder och allmänheten information om företaget, produkterna och tjänsterna som erbjuds.

Viatges Aida förbinder sig inte till omedelbar uppdatering av den information som finns i den digitala publiceringen.
Viatges Aida påtar sig inget ansvar för innehåll i tredjepartswebbplatser eller länkar som det hänvisas till i dessa sidor.
Viatges Aida kan inte ställas till svar för skador på användarens dator vid besök av hemsidan. Inte heller ansvarar Viatges Aida för virus som kan infektera användarens dator till följd av använding av webbplatsen eller nedladdning av material från denna.
Viatges Aida innehar alla rättigheter till programvaran för digital publicering samt industriella och intelektuella rättigheter som är knutna till det innehåll som ingår, med undantag av de rättigheter för produkter och tjänster av en allmän karaktär som inte ägs av företaget, de märkena som är registrerade på uppdrag av respektive ägare, och som sådana är erkända av Viatge Aida.
Inget material från denna digitala publicering får reproduceras, kopieras eller publiceras utan skriftligt medgivande från Viatges Aida.
Viatges Aida respekterar samvetsgrant sekretessen för de personuppgifter som lämnats av användare på webbplatsen med iakttagande av gällande bestämmelser om skydd av uppgifter, enligt spansk lag 15/1999, den 13 december, för skydd av personuppgifter.
All information som vi får på dessa sidor, t.ex. kommentarer, förslag eller idéer, skall anses ha överförts till Viatges Aida frivilligt och utan kostnad. Du bör inte skicka information som inte kan behandlas på detta sätt.
Samtliga produkter och tjänster på dessa sidor som inte tillhör Viatges Aida är registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare och är erkända som sådana av Viatges Aida och finns publicerade på vår webbplats som information. Dessa ägare kan begära ändring eller radering av uppgifterna som tillhör dem.
Klagomål, reklamationer godtas endast genom skrifltig anmälan.

VIATGES AIDA     Costa Carbonell nº. 16, 1º-3    17310 - Lloret de Mar - GIRONA      0034 972349092  / +34 649 454513

info@viatgesaida.cat

This site uses its own and third parties cookies to improve our services related with your preferences by analyzing your browsing habits. If you continue browsing, we consider that you have accepted the use of it. You can learn more about our cookies policy here.